אודות אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל

לאנשי הספקטרום האוטיסטי סגנונות חברתיים השונים מהסגנונות המקובלים בחברה הכללית. סגנונות אלה הם חלק מן המגוון האנושי ויש לכבדם. הקהילה האוטיסטית בעולם ובארץ התפתחה כדי לתת מענה לאוטיסטים המעוניינים בקשרים חברתיים בסגנונות המתאימים להם. התרבות האוטיסטית היא כלל התוצרים של הקהילה האוטיסטית. אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל הוא התארגנות של אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל שמטרתה לפעול לטיפוח הקהילה והתרבות האוטיסטית בישראל.

קהילה אוטיסטית – מה, למה ואיך?
אס"י – עקרונות, מטרות ופעילות
עלון אס"י
לחובבי היסטוריה: עלון אס"י הישן (2006 עד 2022)

חברי אס"י

ד"ר עמית פליס ( קורות חיים )