אס"י: מטרות ועקרונות מנחים לפעילות

מבוא

מסמך זה נוקט, מטעמי שפה, לשון זכר אך כוונתו לשון זכר ונקבה גם יחד.

במסמך זה, "הקשת האוטיסטית" מתייחסת לכלל השונויות בעלות מאפיינים אוטיסטיים, בכל הצירופים והעוצמות של קשיים ויכולות. "אוטיסט" הוא איש בקשת האוטיסטית (כלומר שמאפיינים מהותיים באישיותו הם אוטיסטיים), בין אם אובחן ע"י איש-מקצוע ובין שלא.

לאנשי הספקטרום האוטיסטי סגנונות חברתיים השונים מהסגנונות המקובלים בחברה הכללית. סגנונות אלה הם חלק מן המגוון האנושי ויש לכבדם. הקהילה האוטיסטית בעולם ובארץ התפתחה כדי לתת מענה לאוטיסטים המעוניינים בקשרים חברתיים בסגנונות המתאימים להם. עוד על הקהילה האוטיסטית ניתן לקרוא במסמך "קהילה אוטיסטית: מה, למה ואיך".

התרבות האוטיסטית היא כלל התוצרים של הקהילה האוטיסטית. התרבות האוטיסטית כוללת סגנונות תקשורתיים וחברתיים, מנהגים ואירועים, וכן יצירות בתחום האמנות, המוסיקה, השירה, הפרוזה והעיון, אתרי מחשב מסוגים שונים ועוד. איש-ספקטרום יכול להשתייך לקהילה האוטיסטית ע"י הזדהות עם התרבות האוטיסטית, גם אם אין ברצונו או ביכולתו לפתח קשרים עם שאר המשתייכים לקהילה.

אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל הוא התארגנות של אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל שמטרתה לפעול לטיפוח הקהילה והתרבות האוטיסטית בישראל.

מטרות אס"י
עקרונות מנחים לפעילות אס"י
פעילות אס"י

מטרות אס"י

 • הרחבת ההזדמנויות לאוטיסטים ליצור ולקיים קשרים בסגנונות המתאימים להם.
 • קיום פעילויות בהשתתפות אוטיסטים בהתאם לתחומי העניין שלהם ובסגנונות המתאימים להם.
 • עזרה עצמית והדדית בין אנשי הקהילה האוטיסטית המעוניינים בכך.
 • טיפוח התרבות האוטיסטית.

עקרונות מנחים לפעילות אס"י

 • חברי אס"י הם אוטיסטים שהתנדבו לפעול ישירות עם ועבור אוטיסטים.
 • ההשתתפות בקהילה פתוחה לכל האוטיסטים המעוניינים בכך, גם אלה שאינם חברים באס"י.
 • ההשתתפות בקהילה פתוחה לכל האוטיסטים עם כל הצירופים והעוצמות של קשיים ויכולות.
 • אס"י יעודד יוזמות של אנשי הקהילה האוטיסטית לבילוי לפי תחומי-עניין ויספק להן תשתית ארגונית.
 • אס"י יעודד מגוון פעילויות במטרה שכל מי שמשתייך לקהילה ומעוניין להשתתף, ימצא פעילות שמתאימה לו מבחינת מוגבלות, מיקום, חיי דת ועוד.
 • אס"י יעודד עזרה עצמית והדדית בין אנשי הקהילה האוטיסטית.
 • שקיפות של כל הפעילות המתבצעת מטעם אס"י לכלל אנשי הקהילה האוטיסטית (למעט מקרים חריגים).
 • אס"י יקיים קשרים מחוץ לקהילה האוטיסטית, לשם טיפוח והפצה של התרבות האוטיסטית, בעיקר כדי ליידע אסים ולאפשר לאלה מהם שמעוניינים, להצטרף.
 • אס"י ישתף פעולה כדי לקדם את מטרותיו עם כל ארגון שיכול לסייע בכך ושמכיר בלגיטימיות של קיומה של קהילה אוטיסטית.
 • אס"י יקיים קשרים עם הקהילה האוטיסטית בעולם לטיפוח הקהילה האוטיסטית ותרבותה בישראל.