אס"י: עקרונות, מטרות ופעילות

המגוון האוטיסטי כולל את כל האוטיסטים־ות – כל מי שיש להם־ן מאפיינים אישיותיים אוטיסטיים מהותיים – גם אם לא אובחנו באופן רשמי.

לאוטיסטים־ות יש סגנונות חברתיים ייחודיים, המהווים חלק מהמגוון האנושי. הקהילה האוטיסטית, בעולם ובארץ, התפתחה כדי לתת מענה לאוטיסטים־ות המעוניינים־ות בקשרים חברתיים עם אוטיסטים־ות נוספים. אפשר לקרוא עוד על הקהילה האוטיסטית במאמר "קהילה אוטיסטית: מה, למה ואיך".

בקהילה האוטיסטית התפתחה תרבות אוטיסטית, הכוללת סגנונות תקשורתיים וחברתיים, מנהגים ואירועים, יצירות בתחומי האמנות, המוסיקה, השירה, הפרוזה והעיון, אתרי אינטרנט ועוד. אוטיסטים־ות יכולים־ות להשתייך לקהילה האוטיסטית ע"י הזדהות עם התרבות האוטיסטית, גם אם אין ברצונם־ן או ביכולתם־ן לפתח קשרים עם שאר המשתייכים ־ות לקהילה.

אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל – היא התארגנות של אוטיסטים־ות ישראלים־ות שמטרתה לפעול לטיפוח הקהילה והתרבות האוטיסטית בישראל, ולקדם את מטרות הקהילה באמצעות פעילות ציבורית ופוליטית.

עקרונות אס"י

מטרות אס"י

קווים מנחים לפעילות אס"י

פעילות אס"י

אס"י עורכת פעילויות שונות בהתאם למסמך זה. עדכונים על פעילות אס"י ניתן למצוא באתר אס"י, בעמוד הפייסבוק ובקבוצת העדכונים בווטסאפ.