עמוד הבית >> ניירות עמדה

ניירות עמדה ותכתובת רשמית

אס"י עוסק, בין השאר, במאבק לשיפור מצב הזכויות של אנשי הקשת האוטיסטית בארץ ובעולם. לצורך פעילות זו, אנו מוציאים מידי פעם ניירות עמדה הקשורים לתחום פעילות זה ואנו מתכתבים עם גורמים רשמיים וציבוריים. בעמוד זה, נביא קישורים לניירות העמדה העיקריים ולתכתובת הרשמית העיקרית של אס"י.

הערה: חלק מהמסמכים המקושרים בעמוד זה, הם קבצים בפורמט PDF. בכדי לצפות בקבצים אלה, יש להתקין תוכנת Adobe Reader.בפברואר 2022, פרסם משרד הרווחה והבטחון החברתי טיוטת תזכיר חוק חדש, בשם "חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות". אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל – הוציאו תגובה רשמית לטיוטת תזכיר החוק. תגובה זו, כמו אחרות דומות לה, לא קיבלה כל מענה והצעת החוק הממשלתית, שעברה בקריאה ראשונה בכנסת בליל השישה בחודש יוני, 2022, לא כללה אף אחד מהשינויים המהותיים שביקשנו.


בסוף 2015 פרסם משרד הרווחה והשירותים החברתיים פניה לציבור להביע עמדה בדבר הקמת מינהל מאוחד לטיפול באנשים עם מוגבלויות. בפניה זו, מצא אס"י מספר נקודות חיוביות ומספר תהיות לגבי דרכם של המשרד והמינהל. אס"י הגיש, בתאריך 04 בינואר 2016, נייר עמדה מפורט בנושא.


במהלך חודש מרץ 2014, פרסם משרד הרווחה והשירותים החברתיים תזכיר חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות. למרות שמו, התזכיר עוסק בשירותים המיועדים לחלק מצומצם מאנשי הקשת האוטיסטית בלבד! באפריל 2014, הגיש אס"י את —הערותיו לתזכיר חמור זה–, ליועה"מ של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.


בתאריך 13/03/2013, הגישו חה"כ אורלי לוי-אבקסיס ואחרים הצעת חוק פרטית, בשם: הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה, התשע"ג-2013. באס"י, נערך —מסמך עקרוני בנוגע לחקיקת זכויות לאנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל—. השוואה בין מסמך זה ובין הצעת החוק, מפרטת את התנגדויותינו להצעה זו, על הלשון בו היא נוקטת, על כוונותיה, על מטרותיה ועל תוכנה.


בתאריך 06/01/2013 קיבלה ממשלת ישראל החלטה על הקמת צוות להסדרת הטיפול באוכלוסיית האוטיסטים בישראל. הצוות הבין משרדי, היה אמור להגיש מסקנותיו, לפי אותה החלטה, בתוך 60 ימים, אם אופציה להארכת אותו זמן ב 15 ימים נוספים בלבד! בהחלטה גם צויין כי "הצוות יזמן ארגונים וגורמים נוספים להצגת עמדות בנושא, לפי שיקול דעתו".

בתאריך 04/02/2013 הגיש אס"י, יחד עם כמה ארגונים נוספים, את —עמדתנו בעניין מתן שירותים לאוכלוסיית האוטיסטים במדינת ישראל—. במכתב המלווה למסמך זה, ביקשנו להופיע בפני הצוות הבינמשרדי. למרות שבקשתנו זו, הגיעה לידי הצוות, ולמרות שהגוף הרשמי במשרד המשפטים, שרשאי להחליט מי מייצג את האינטרסים של אנשים אוטיסטים בישראל (נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות), קבע כבר ב 2007 כי אס"י אכן מייצג אינטרס זה, בחר אותו צוות בינמשרדי לא לשמוע אותנו, ובמסקנות הביניים שהגיש לממשלה רק בתאריך 23/06/2013, בחר הצוות להתעלם מחוות דעתנו, כאילו לא הייתה קיימת!


בנובמבר 2007 נפגשו כמה מנציגי אס"י עם נציבת שוויות זכויות לאנשים עם מוגבלויות. —סיכום הפגישה— בסיכום הפגישה מצויין כי: "הנציבה רואה באס"י מייצג לגיטימי של ענייני כל אנשי הספקטרום האוטיסטי, בכל הגילים ובכל רמות התפקוד."