קורות חיים דר' עמית פליס

דוא"ל: fliessa@yahoo.com

כתובת: אביאל, ישראל, מיקוד 37835
טלפון: 04-6388313 050-8880977

תחום
ניתוח נתונים ממוחשב ואיחזור מידע.

ניסיון מיקצועי

2023המרכז הלאומי לחקר אוטיזםעוזר מחקרמחקר תצפיתי על הנושאים באתרי האינטרנט של הכנסים אוטריט ואוטסקיפ של הקהילה האוטיסטית
2015ויזסופט בע"מיועץ מחקריכריית מידע גנומי.
2013אבוג'ן בע"ממדען גנומיקה חישוביתאיחזור מידע מהאינטרנט כריית טקסט חצי אוטומטית.
2010מכון וולקניביואינפומטיקאיניתוח ממוחשב של תוצאות ביטויי גנים בעיקר ע"י אישכול (Clustering)
2009נוה יערביואינפומטיקאיניתוח מיתאם(Correlation) בין חומרים נדיפים בצמחי תבלין. התאמת עקומות(Curve fitting) להצטברות חומרים נדיפים בעלים.
2008 – 2006אוניברסיטת בן גוריוןבתר דוקטורנטכריית נתונים רפואיים.
2005 – 2003אוניברסיטת בר אילןבתר דוקטורנטיצירת דגמים מולקולרים ממוחשבים. סיווג מונחים ביולוגים בספרות ביו-רפואית.
7/2002 – 5/2002האונברסיטה העיבריתעוזר מחקרכריית טקסט חצי אוטומטית מאתר אינטרנט של אינטראקציות בין חלבונים משמרים
1994 – 1993מכון ויצמןעוזר מחקריצירת דגמים מולקולרים ממוחשבים. איחזור מידע על חישובים אלקטרסטטים בחלבונים.

השכלה

2002 – 1996תואר שלישיביואינפומטיקהבר אילן
1992 – 1990תואר שניכימיה תרופתית ממוחשבתהאוניברסיטה עברית
1988 – 1987תעודת מקצועיתמידענות וספרנותהאוניברסיטה עברית
1985 – 1983תואר ראשוןחקלאותהאוניברסיטה עברית

פעילות בהקשר של הקהילה האוטיסטית

2003-עכשיו: נמנה עם הקהילה בארץ מאז ימיה הראשונים.

2007-עכשיו: פעיל באס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל, התארגנות של ולמען ישראלים במגוון האוטיסטי.

2009-עכשיו: מרצה בכנסים מקצועיים, בקורסים אקדמיים ובהשתלמויות בנושא המגוון האוטיסטי על סמך ידע קהילתי ומדעי.

מיומנויות מחקריות

מידען בעל הכשרה פורמלית וניסיון רב באיחזור מידע וביואינפורמטיקאי עם ידע ביולוגי נרחב ונסיון בניתוח סקירתי ממוחשב של נתונים גולמיים. כחריג מוחי יש לו יכולת קלט חזותי מעל הממוצע בצורה משמעותית יכולת זו מתבטאת: בקריאה המהירה, הבנת תרשמים ולמידה העצמית.

פרסים

פרס בית הספר לרפואה של העברית באוניברסיטת בירושלים עבור עבודת מחקר מצטיינת  בתואר מוסמך.

פרסומים

שלי, ס', פליס, ע' וג'רסי, ע'. גם לנו יש צרכים מיוחדים: בוגרים בספקטרום האוטיסטי מספרים. בתוך: יעקב ר' ודואק-חורי ס' (עורכות): מדברים אוטיזם – אסופת מאמרים (2013).

Fliess A, Ragolsky, M, Rubin E,.

Reverse Translational Bioinformatics: A Bioinformatics Assay Of Age, Gender And Clinical Biomarkers.

Translational Bioinformatics Proceedings, San Francisco, CA, 10 to 12 March 2008: 11-15 [AMIA, Bethesda, MD, ISCB, La Jolla, CA, 2008]

Fliess A, Motro B, Unger R, .

Swaps in protein sequences.

PROTEINS 48: 377-387 [2002]

Uliel S, Fliess A, Unger R, .

Naturally occurring circular permutation in proteins.

PROTEIN ENGINEERING 14: 101-110 [2001]

Uliel S, Fliess A, Amir A, Unger R, .

A simple algorithm for detecting circular permutation in proteins.

BIOINFORMATICS 15: 930-936 [1999]

Gorinstein S, Zemser M, Fliess A, Shnitman I, Paredes-Lopez O, Yamamoto K, Kobayashi S, Taniguchi H, .

Computational analysis of the amino acid residue sequences of amaranth and some other proteins.

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 62: (10) 1845-1851 [1998]

Goldblum A, Rayan A, Fliess A, Glick M, .

Extending crystallographic information with semiempirical quantum-mechanics and molecular mechanics – a case of aspartic proteinases.

JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES 33: (2) 270-274 [1993]

Rayan A, Fliess A, Kotler M, Chorev M, Goldblum A, .

Theoretical models of aspartic proteases: active site properties, dimer stability and interactions with model inhibitors.

ADVANCE IN EXPERIMENTAL MEDICAL BIOLOGY 306: 555-558 [1991]