אירועים שהשתתפנו בהם

נפנפגשים להציל חיים – מניעת אובדנות בקרב אוטיסטים (2023), במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט בתל אביב.

#אשכרהאוטיזם 2023, באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

אוטיסיכנס 2019, באכסניית אנ"א תל חי.

ימי אוטיזם באילת (2010).

לקראת איכות חיים לאנשי הספקטרום האוטיסטי: קהילה, הגדרה עצמית ושוויון זכויות (2008), בבית איזי שפירא ברעננה.