קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל

ברוכים הבאים לאתר של אס"י, פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל. אנו אוטיסטים המפעילים קהילה בניהול עצמי לצורך תמיכה ועזרה עצמית, עצמאית והדדית, לקיום קשרים בסגנון אוטיסטי ולטיפוח והפצת התרבות האוטיסטית בישראל. לקהילה שלנו מוזמנים להצטרף אוטיסטים עם כל צירופי הקשיים והיכולות. אין צורך באבחון רשמי כדי להצטרף אלינו. במונח "אוטיסטים" אנו כוללים את אנשי הקשת האוטיסטית כולה, ללא הפרדה לפי תוויות-משנה, מידת עצמאות או כל מאפיין חיצוני אחר.

האתר משקף את עקרונותיה, תרבותה ופעילותה של הקהילה האוטיסטית בישראל. הוא כולל מערכת פורומים, חלקה משותף לכלל המשתמשים וחלקה מיועד לאוטיסטים בלבד; בלוגים של אוטיסטים, וכן יצירות מילוליות וחזותיות של אוטיסטים. מטרת האתר והקהילה היא לאפשר לאוטיסטים המעוניינים בקשרים ובפעילות יחד עם אוטיסטים אחרים ליזום ולהצטרף ליוזמות של אחרים; או להשתתף, להקשיב ופשוט להיות

בני משפחה, אנשי מקצוע וכל המעוניינים בשיח איתנו מתוך כבוד הדדי יתקבלו בברכה, אבל חלק מן הפעילויות שלנו מתקיימות ב"מרחב אוטיסטי" המיועד לאוטיסטים בלבד.

ACI

הספקטרום האוטיסטי

חברי הקהילה האוטיסטית חווים את האוטיזם כאופן קיום שונה ולגיטימי. לדעתנו יש לאוטיסטים מבנה נוירולוגי ומבנה אישיות השונים (אך לא פחות ראויים) מאלו של אנשים שאינם בספקטרום האוטיסטי. יש לנו דרכים שונות ואלטרנטיביות לתקשר עם סביבתנו וגישות יחודיות לעיבוד חושי. האוטיזם הנו חלק בלתי נפרד מהוויתנו, מהגדרת אישיותנו ומתפישת עולמנו.

עבורנו, המונח "אוטיזם" כולל בתוכו את כלל אנשי הספקטרום האוטיסטי עם כל צורות התפקוד ועם כל עוצמות הקשיים והיכולות. ההבחנה בין תסמונות שונות בספקטרום האוטיסטי (כגון אוטיזם קלאסי, PDD, תסמונת אספרגר או PDD-NOS) הנה משנית ואינה משמעותית לעצם המהות האוטיסטית. אנו "אנשי קצוות": מאפיינים שנמצאים באוכלוסייה הכללית מוקצנים אצלנו. לכן בקהילה האוטיסטית נמצאים אנשים השונים זה מזה באופן קיצוני. עם זאת, יש מהות אוטיסטית משותפת לכולנו שמבדילה אותנו מאנשים שאינם על הספקטרום (על אף שאין הדבר ניכר תמיד על פני השטח).

אוטיזם בכל צורותיו איננו הפרעה או מחלה, אלא חלק בלתי נפרד מן ההתפתחות האנושית ובלעדיו לא יתקיים חלק נכבד מן הקידמה האנושית. על כן, אין לקדם תוכניות ל"חיסול האוטיזם" ובמקומן יש לקדם את אנשי הספקטרום האוטיסטי בחברה, כפי שהם. יש ללמדם (בדרכים שונות וייחודיות), ממש כמו כל אחד אחר, בהתאם ליכולותיהם, את כל המיומנויות של בני האדם, אך אין "לרפאם".


פורסם בתאריך:
על ידי:
עם תגיות: