> פעילות א

פעילות אס"י

פעילות אס"י – מבוא

אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל (להלן: אס"י), מקיים, באופן שוטף, פעילויות שונות בהתאם למסמך המטרות ועקרונות הפעולה. עדכונים על פעילות אס"י ניתן למצוא בחדשות אס"י (לא פעיל כרגע). עדכונים על פעילויות המיועדות לבני ובנות הקשת האוטיסטית בלבד, ניתן לקבל בפורום אסים ישראלים (לא פעיל כרגע).

  • הקמת גוף ידע שמקורו אנשי הספקטרום האוטיסטי בעצמם.
  • קיומו והפעלתו השוטפת של אתר האינטרנט של אס"י, ובו מאמרים מקוריים ויצירות תרבות אוטיסטית מקוריות אחרות, כמו גם תרגום לעברית של יצירות מהקהילה האוטיסטית הבינלאומית.
  • ניהול מערכת פורומים (לא פעילה כרגע) באתר האינטרנט של אס"י. במערכת יש פורום סגור לאנשי הספקטרום האוטיסטי – בין חברי אס"י ובין שלא. כמו כן יש פורומים פתוחים, לאנשים שאינם אנשי הספקטרום האוטיסטי המעוניינים בקיום שיח עם אנשי הספקטרום האוטיסטי, בהתאם לתנאי השימוש במערכת.
  • סיוע לוגיסטי (אם יש צורך ואם ניתן לספקו), לפעילויות בילוי ביוזמת אנשי הקהילה האוטיסטית, בין אם חברי אס"י ובין שאינם חברי אס"י.
  • ניהול מפגשים של קבוצת תמיכה לאנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל – בין אם חברי אס"י ובין שלא.
  • עידוד של אוטיסטים לחשוף את הפוטנציאל היצרני שלהם ולסייע להם במציאת פרנסה, ע"י מתן אפשרות לפרסם את יכולותיהם הייחודיות באתר המידע של אס"י.
  • איתור מידע על משאבים שונים, (לדוגמא זכויות שונות ע"פ חוק, נותני שירותים הפועלים לפי רוח אס"י), והעמדתו לרשות כלל אנשי הספקטרום האוטיסטי הזקוקים להם.
  • פעילות באמצעי התקשורת, בין באמצעות תגובות לכתבות ובין ע"י שיתוף פעולה עם אנשי תקשורת, להפצת התרבות האוטיסטית וליידוע הציבור על קיומה של הקהילה האוטיסטית, במטרה לאפשר לאוטיסטים המעוניינים בכך להצטרף לקהילה. (דוגמא לפעילות באמצעי התקשורת הוא דף אס"י בפייסבוק).